Jeśli posiadasz jakieś filmy z naszym udziałem prosimy o przesłanie ich na adres e-mail: Impuls.Rudziczka@gmail.com

Ściernisko

Od dziś

Rudy się żeni

Dżaga

Siebie dam po ślubie

Straciłaś cnotę

Czy ten pan i pani

Copyright 2011 by "Impuls"
Wykonanie: Invidia.pl